Keresés...

Gondolatok a Békéről

Itt a Ősz és minden szépen, lassan nyugalomra talál, megbékél Önmagával és a Természettel.
Te, hogy éled meg az Ösz nyugalmát? Mi Neked a béke?

BÉKE

Béke, békesség „Eiréné” görögül, héberül „salom”

Jelentése szinte maga az evangélium:
  • a háború ellentéteként béke, békekötés, csendesség, megpihenés, nyugalom
  • béke, békesség, egyetértés, összhang
  • a héber salom megfelelőjeként az az állapot, amelyben minden a maga helyén van: épség, (jó) egészség, üdvösség, béke, prosperitás.
Számomra ez a legnehezebb feladat, hisz az eddigi írt eszméknél mindig valamit tenni kellett: Hitnél, hinni, Jóságnál, jónak lenni, Önzetlenségnél, elhanyagolni az önző, kapzsi, magatartást, de itt a Béke, Békesség, nem kell semmit sem tenni, ez egy kiüresedett állapot, amelyben Isten jelenléte van. Te nem is vagy, megsemmisültél, mondhatnám, s aztán feltámadtál, mondhatnám: újjászülettél
Krisztusban!

Ez egy kontemplatív állapot, szemlélődő imaforma, olyan, mint a horgászás, pecázás. Ülsz a csendben, eggyé válsz a természettel, már vele is lélegzel, s egyszer csak megszűnik minden körülötted és benned, mintha beléptél volna egy más világba, ahol nyugalom és béke van, de erre akkor jössz rá, amikor már kiléptél, és visszaemlékezel a folyamatra.

Amíg csak ott, csak úgy vagy a nagy semmibe, addig nincs elvárás, nincs elégedetlenség, nincs türelmetlenség, alárendeltség, nincstelenség, fáradság, félelem, minden úgy jó, ahogy van, mert csak békét érzel, mert egy nagyobb Békében vagy benne.

Ha kilépsz ebből az állapotból, megfogalmazhatod, ha olyan a hozzáállásod mindezek ellentétét, a háborúval járó folyamatokat.

Ez olyan, mint a kínhalál után a feltámadás!
Jézus feltámadása nem ebbe a földi életbe való visszatérést jelent,hanem az új és örök életet.
Krisztus feltámadása által Isten a saját életében részesít minket. Ezt értették meg és ezt tapasztalták meg az apostolok.

A feltámadásba és az örök életbe vetett hit és remény alapján kezdték értékelni az életüket és ez a hit volt gondolkodásuk és cselekedeteik mozgatója. Ebbe az állapotba maradtak, éltek minden helyzetben békével a szívükben, lelkükben, szavaikban, gondolataikban és cselekedeteikben.
Egyek voltak a Teremtő békességével.

Hisz Ő mondta: Béke veletek! Békességet hozok nektek!

Ha mi szeretnénk változtatni a világunk állapotában, akkor az éberlét, tudatosság mellett ezt a szemlélődő életformát fel kellene vállaljuk a gondolati, érzelmi és spirituális folyamatainkban.
Ezeket egyszer mi kell, hogy megéljük, megtapasztaljuk, és csak azután tudnánk a világra kivetíteni.
Ha tudatára ébredünk ennek a létnek, akkor a béke jelen lesz mindörökre!
Adja Isten minél többen lépjünk erre az útra, s találjuk meg a békét.

Dr. Márton Csilla
www.aboldogitolegzes.eu 
Elejére!