Keresés...

Önzetlenség

Szeretettel köszöntelek Benneteket. Arra gondoltam, hogy e témát meditáción keresztül érinteném. Kérdéseket tennék föl, csakráról- csakrára haladva az önzetlenségről.

A szanszkrit eredetű "csakra" szó magyar jelentése "kerék", amit gyakran lótuszvirágokként ábrázolnak, tölcsér vagy virágkehely formája miatt. Valószínű onnan kapta nevét, hogy a tisztánlátók örvénylő energiaként érzékelték, hisz tölcsérszerűen keskenyedő áramlásként járják át a szervezetet.

A csakrák erőközpontok, melyek harmonikus működésük esetén transzformátorokként alakítják át a szervezet és a kozmosz energiáit, s azokat így közvetítik egymás felé.

Ezért arra kérlek, helyezd magad kényelembe, gyújts egy gyertyát, füstölőt, tégy fel egy lelkednek kedves dallamot és mélyedj magadba.

...Lélegezz mélyen, jó sóhajtó légzéssel, engedj el minden feszültséget, kellemetlen érzést, fáradságot, szorongást, elégedetlenséget, kishitűséget, a heti terhelést és a félelmeidet.
...Engedd el a múltat.
...A jelent... és a jövőt, lélegezz jó mélyen, sóhajtva.
...Itt és most vagy!
...A Fényben vagy!
...Számolj el 5. és lépj be egy mély változó tudatalatti állapotba.
...Érezd, hogy elcsendesedtél.
...Nyugodt vagy!
...Minden a legnagyobb rendben van.
...Szembe mersz nézni őszintén magaddal.
...Felteszed azt a kérdést, mit is jelent számodra az önzetlen szó, mi az értelme?
..Önzetlenség?
..Önzetlenség fizikai szinten, érzelmi szinten, mentális szinten és spirituális szinten?
..Hogy élem meg az önzetlenségem a fizikai testemmel, az érzelmi testemmel, a mentális testemmel és a spirituális testemmel?
...Az önzetlenség meghatározása más szóval: - altruizmus, jelentése: - emberszeretet, felebaráti szeretet, áldozatkészség.
...A szeretet részerénye, amely arra tesz képessé, hogy a másik ember és a közösség javát az ember a saját érdekei elé
helyezze, esetleg azokat föl is áldozva szolgáljon. ...Önzetlenségnek léteznie kell minden közösségben: családban, házasságban, munkahelyen, társadalomban, világban.
...A békességnek alapja.
...A Lét működésének alapja.

Az önzetlenség gyökere Istenszeretetből fakadó emberszeretet, melyben a személyek egymást Isten gyermekeinek tekintik, ennek megfelelően bánnak egymással: együttérzően, megértéssel, elfogadással és segítőkészen.

Az Új Szövetségben Jézus ezt mondja:
„Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek azt velük”
(Mt. 7,12; Lk. 6,3). Szt. Pál a szeretethimnuszban fogalmazza meg az önzetlenség lényegét: „a szeretet nem keresi a magáét” (1Kor 13,5).

Első lelkigyakorlatom során szembesültem egy példabeszéddel mely kérdés formájában lett feltéve:

Mi is a különbség a mennyország és a pokol között?

Mind a két helyen csodaszép, terített asztal van, tele finomsággal, amit el tudsz képzelni, amit szeretsz, minden rajta van. Illatozó rózsák, fénylő gyertyák, kellemes háttéri zene, sok - sok ember. Lásd, érezd magad előtt.
Az evőeszközök nem mindennapiak, nagyobbak a megszokottnál.
A pokolban lévő lelkek önző módon csak magukkal foglalkoznak, e nagy evőeszközökkel nem tudják magukat táplálni és éhesen maradnak, mérgesek, dühösek...
A mennyországban lévők, pedig egymást etetik, boldogak…

Valamit Ők megértettek.
Megértették mit jelent az önzetlenség.
Én, etetlek téged, Te meg engem!

...Az önzetlenség itt a fizikai szinten, hogy nyilvánul meg az életemben?
...Mennyire vagyok képes odafigyelni embertársamra?
  • A gyökércsakra messzemenően meghatározza az élethez rendelkezésünkre álló energiát.
...Milyen energia éltet engem?
...Motivál nap, mint nap?

A gyökércsakra felelős a fizikai erőnkért és a vitalitásunkért. Mivel vagyok tele, mint érzelmi töltődés: félelem, pánik, fizikai betegség, tudatalatti problémák felszínre törése, önzőség, falánkság, halálfélelem, önbizalom hiánya?
Milyen a gondolkodásom?
...Hogy élem meg mindezt, mint spirituális lény?
...Az önzetlenségem milyen, hogy azonosul ezekkel az érzelmi töltődésekkel?
...Mit jelent számomra az áldozatkészség? Hogy élem meg magammal, családommal szemben, munkahelyen, társadalomban? ...Eljutottam már ide, hogy ezekre is gondoljak?
Ezen kívül a gyökércsakra vezérel minden testi tisztulási folyamatot is. ...Szembe merek nézni élet – halál kérdésével önzetlenül? ...Mi hiányzik, milyen lépéseket kell még megtennem?
  • Haladjunk a kettes csakra erőközpontjához.
Feladata: odaadás, belebocsátkozás.
Problémája: szeretethiány, szexuális gondok, gyermektelenség, saját testtel való elégedetlenség.
Szenvedése: paráznaság.
Témája: féltékenység, ingázás a szabadság és a kötöttség között, a szenvedély kezelése.

Jung számára ez a határtalan tudattalan és a szexuális ösztönök helye. Az örök vágy női princípiumát és a misztérium helyét testesíti meg. E csakra fő témája a férfi-női polaritás, amely egy harmadik témán, a szerelem hatalmán keresztül oldódik fel, összekapcsolva a két pólust. A férfi és női princípiumok polaritása nem csak szexualitáshoz vezet, hanem tudatunk kialakulásához is.
....Önzetlenség, hogy élem meg mindezt? Tanulom e, az odaadást, áldozat felvállalást?
  • Tevékenység, kreativitás, munka, anyagi javak, pénz: a harmadik csakra energetikai rendszere.
...Hogy állok a becsvágy és az akarat uralásával, az agresszió kezelésével, a hatalom gyakorlásával, a kapzsisággal?
...Hogy élem meg munkám önzetlenül? Mikor tettem önzetlen
lépéseket tevékenységeimben, akár önmagammal szemben, családtagjaimmal szemben, embertársaimmal szemben?
...Mennyire tartom fontosnak, hogy ez az önzetlenség itt az anyagi világomban megnyilvánuljon?
...Nem viszek semmit magammal. Mit hagyok akkor magam után? Mit mondjanak rólam, mint munka tevékenység, ki vagyok és milyen vagyok?

Jung szerint e csakra szintjén az a veszély fenyegeti az embert, hogy a szenvedélyei áldozatává válik, ha elöntik az érzések. Hogy tudom egy önzetlen síkra terelni ezeket az önző érzéseket? A tudat fejlődése itt a nyers szenvedélyek tudatos alakításáról szól. Pszichológiailag e csakra azt a síkot jelenti, ahol az ember tudatába kerül érzéseinek. Tudatában vagyok?
  • A szívcsakra az emberekkel, közeli ismerősökkel, barátokkal való kapcsolat; a nyitottság és a melegség, az adás és az elfogadás princípiuma.
Az életöröm, a mentális képességek első tudatosítása; az igazi tiszta szívből jövő önzetlen szeretet megélése.
Magasabb szintű ismeretek elsajátítása. A szívcsakra az érzelmek tárháza, az önzetlenség kegyhelye.
Szolgálat és együttérzés. Itt van az Istenbe vetett hitem élő lángja, dobbanó szíve!

...Hogy lángol? Meg tudom e élni a mennyországot már itt a földön?
...Képes vagyok etetni a másikat? Megvan a bizalom, ráhagyatkozás, önátadás? Megvan a hitem önátadása: hiszek Istenben, emberben, magamban? Ha nem, miért?
...Hol történt a törés, hol veszítettem el a hitem?
...Felelősséget vállalok önmagamért, másokért?
...Képes vagyok áldozatot hozni embertársamért? Megvédem Őt?
...Mennyire állnak távol ezek a gondolatok tőlem. Megélem a gondolat, szó, cselekedet egységét?
...Vagy másoktól várom el? Össze vagyok kapcsolva minden élő lénnyel. Tőlem függ akarok-e érezni, milyen a hozzáállásom?

A szív feladata a szolgálat. Megbocsátás, megnyílás, szeretet. A szívcsakra szintjén kezdünk tudatára ébredni mentális képességeinknek. Felfedezzük magunkban a hajtóerőt, amely arra ösztönőz, hogy intellektuális témákkal foglalkozzunk.

Jung szerint az ember racionális megnyilvánulásai a szívcsakránál kezdődnek.

Csak a harmadik szem síkján tudunk teljesen tudatosan gondolkodni és csak itt lesznek saját gondolataink. A szívcsakra a megismerés és a tudatosság székhelye. Itt pillantunk be tudatunkba. A szívcsakra egyik feladata az emberi kapcsolatok kiegyenlítése az adás és kapás művészetének bűvkörében. Ehhez szívélyesség és együttérzés kell. Megbocsátás, ami nem más, mint az együtt érző cselekvés. A szívcsakra területe hangulatunk kifejezésének fő központja, azonnal megérzi, hogy a másik ember hangjában van-e szeretet, mert a nyitott szív-csakra olyan információkat is meghall, amiket mások nem.
....Önzetlenség? A Te szívcsakrád, mit mond neked?
  • Megérkezünk az ötödik csakra magasságához, a torokhoz, abba a kis mélyedésbe, ahol a nyak a törzzsel, azon belül a mellcsonttal találkozik, az önfegyelem és a kommunikáció helyéhez. Önmagunk elfogadása!
...Önzetlenül szembe tudok nézni magammal?
A torokcsakra készít fel bennünket a felső két csakra személyiségen túli síkjaira azzal, hogy megtanít a légzésre! Te magad vagy a légzés. Milyen testtartással lélegzel és milyen intenzitással? Nyugodtan, szabadon, szaporán, verejtékezve?
Ez azt jelenti, hogy meg kell tanulnunk ritmikusan megfeszülni és ellazulni, ritmikusan befogadni és elengedni.
A torokcsakra elvezet saját belső valóságunkhoz és szabályozza a kommunikációt. Meghatározza, hogyan tudunk énekelni, szóban kifejezni magunkat.
....Önzetlenségem itt és most, milyen?
A torok és a szexcsakra szoros kapcsolatban áll egymással. A szex-csakra a kommunikáció testi-ösztöni részét, a torokcsakra pedig az intellektuális-szimbolikus részét irányítja. ...Hogy élem meg az önzetlenséget itt?
....Mi az akadálya, hogy felszabadultan élj, boldogan?
Ne ragaszkodj a korlátaidhoz! Tágítsd a tudatszinted! Kérj!
  • Vállalni a felelősséget saját magunkért, ez a homlokcsakra feladata. Felelős vagyok az életemért, embertársamért. Hogy élem meg ezt a felelősséget? A felsőbbrendű Éntudatom az Istenségekkel együtt működik? Jelen van az életemben?
...Mi az életfeladatom? Benne van az önzetlenség?

A klasszikus hindu felfogás szerint a homlokcsakra a lélek székhelye, ez vezérli a koncentrációt, az intuíciót és meditatív képességeinket. Olyan dolgokat érzünk meg általa, amiket általában nem szoktunk. A harmadik szemünket érezzük, amikor hirtelen nagyszerű ötletünk támad és amikor védve érezzük magunkat. Ilyenkor a belső látásunk és érzékelésünk működik, amely itt indul be és a koronacsakrában teljesedik ki. A teozófia a hinduizmusra támaszkodva a harmadik szemet is a fénnyel köti össze. A legfejlettebb fizika és biofizika abból indul ki, hogy a fény az alapja minden kommunikációnak. A reneszánszig a fény fogalma egyaránt jelentette a külső és a belső fényt is, vagyis a képzelőerőt és a tudatot egyaránt. Ha tehát a harmadik szem a fénnyel függ össze, akkor ez az emelkedettebb világokkal való kommunikációt és ennek tudati aspektusát hangsúlyozza. Csak úgy önzetlenül adja magát az Önzetlenség!

A harmadik szem a legfinomabb kommunikációs impulzusokat is érzékeli. Érzékelése tudatosságot hoz létre, ami minden spirituális felfogás szerint a belső fény érzékelésétől függ. Ez a belső fény látásának képességével jár.

A homlokcsakránál észre kell vennünk felsőbb Énünk irányítását, amely az önmagunkért való felelősségre emlékeztet.

Itt érzékelhető az intuíció megnyilvánulása, nagyon fontos viszont, hogy ne azonosítsuk magunkat intuíciónkkal.
  • Koronacsakrához érkezünk. A koronacsakrát a mi kultúránkban még a „hetedik mennyországnak” is szokás nevezni. Az abszolút szabadság tudati állapotát jelképezi.
...Kimondjuk: Legyen meg Uram a TE szent akaratod!
...Elengedek mindent, jó mély sóhajtó légzéssel.
...Megélem, hogy az önzetlenség a teljes felszabadulást hozza számomra. A Fényben vagyok!
...Egy vagyok magammal, egy az Univerzummal.
A koronacsakra szintjén már nem félek felelősséget vállalni saját életemért, megbízok belső hangomban, intuíciómban.

Megértem: az örök igazság princípiumát, ami egy Koan:
„Nincs semmi kapu, mégis keresztül tudok menni rajta.
Keresztül tudok menni rajta, és mégsem megyek.
Nem megyek, és mégis előrehaladok.
Előrehaladok, és mégis saját magam középpontjában maradok.
Saját magam középpontjában maradok,
és mégis mindenben benne vagyok.
Mindenben benne vagyok, és mégis egy vagyok!”
Minden egyes meditáció elvégzésével, jó mély sóhajtó légzéssel elszámolva 3. lépj ki a változó tudatállapotodból, boldogan, vidáman, hogy többet megláthattál magadból, javíthattál hozzáállásodon és teljesebb, tökéletesebb lettél. Légy elégedet, hisz minden úgy jó, ahogy van.

....Mozgasd meg végtagjaid, simogasd meg arcodat és mosolyogj!

Dr. Márton Csilla
www.aboldogitolegzes.eu


 
Elejére!